Prieskum trhu

header bg 1

Na vývoj trhu s novými bytmi vplýva viacero faktorov

Vyvíja sa dynamicky a rýchlo, zmeny sa môžu diať často. Na kvartálnej báze monitorujeme vývoj trhu novostavieb.

Z kvartálneho reportu sa vždy dozviete, koľko bytov do predaja pribudlo, aká je celková ponuka, koľko bytov a kde sa predalo, aká je aktuálna cena nových nepredaných bytov a čo očakávame v najbližšom období.

V prípade vášho záujmu,
prípravíme na mieru marketingové posúdenie,
ktorého obsahom sú
odporúčania k nasledovnému:

  •  identifikácia cieľovej skupiny
  •  posúdenie súčasnej aj budúcej konkurencie
  •  posúdenie navrhovaného riešenia z architektonickej aj ekonomickej stránky
  •  vytvorenie návrhu optimálneho produktu z hľadiska ceny a rýchlosti predaja
  •  odporučenie k technologickému a materiálovému štandardu
  •  riešenie klientských zmien
  •  financovanie pre budúcich kupujúcich
  •  nastavenie štruktúry a obsahu právnych dokumentov
Aktuálny report na stiahnutie
Q1/2021
Prieskum realitného trhu
Prieskum realitného trhu
Prieskum realitného trhu
Prieskum realitného trhu
Macbook
S developermi aktívne spolupracujeme od momentu nákupu pozemku na výstavbu projektu.

Ak pripravujete projekt a zaujímajú vás aktuálne trendy, ktoré ovplyvňujú dopyt, kontaktujte nás.

Odporúčania sú kombináciou informácií z prieskumov trhu, našich skúseností z predaja ako aj realitného marketingu.

Mám záujem

Archív reportov
Pozreli ste 4 z 30 reportov